RJ₂系列井式加热电阻炉

用途:

RJ₂系列950℃井式加热炉本系列电炉供工矿企业作化学分析、物理测定及各种配件热处理加热用。

RJ₂系列1200℃井式加热炉本系列电炉供合金钢长杆及各种配件热处理加热用。

RJ₂系列950℃井式加热炉。技术参数:

电炉型号 额定功率(KW) 额定电压(V) 相数 额定温度(℃) 炉膛尺寸长×宽×高(mm)
RJ₂-40-9 40 380 3 950 Ф600×800
RJ₂-65-9 65 380 3 950 Ф600×1600
RJ₂-75-9 75 380 3 950 Ф600×2400
RJ₂-60-9 60 380 3 950 Ф800×1000
RJ₂-95-9 95 380 3 950 Ф800×2000
RJ₂-125-9 125 380 3 950 Ф800×3000
RJ₂-90-9 90 380 3 950 Ф1000×1200
RJ₂-140-9 140 380 3 950 Ф1000×2400
RJ₂-190-9 190 380 3 950 Ф1000×3600

RJ₂系列1200℃井式加热炉 技术参数:

电炉型号 额定功率(KW) 额定电压(V) 相数 额定温度(℃) 炉膛尺寸长×宽×高(mm)
RJ₂-50-12 50 380 3 1200 Ф600×800
RJ₂-75-12 75 380 3 1200 Ф600×1600
RJ₂-80-12 80 380 3 1200 Ф800×1000
RJ₂-105-12 105 380 3 1200 Ф1000×1200
RJ₂-110-12 110 380 3 1200 Ф800×2000
RJ₂-165-12 165 380 3 1200

Ф1000×2400